Home » Verenigingen

Beste verenigingen,

 

Op 5 oktober 2019 vindt de vierde editie van de rommelmarkt Harfsen plaats. De commissie is van plan verschillende verenigingen en organisaties in Harfsen/Kring van Dorth financieel te ondersteunen met een gift. De commissie weegt nauwkeurig af welke instelling het geld door haar activiteiten verdiend heeft en kent op basis van verschillende criteria het geld toe. In de bijgevoegde notitie treft u hierover meer informatie.

 

Wilt u in aanmerking komen voor een gift?

Dien dan vóór 1 juli 2019 uw aanvraag met motivatie en indicatie van de kosten middels bijgevoegd formulier in bij de commissie t.a.v. Monique Vos, secretaris via:

rommelmarktHarfsen@outlook.com of monique.vos@telfort.nl

 

Uw aanvraag zal beoordeeld worden door de commissie. Toekenning van uw aanvraag is afhankelijk van de opbrengst en de verdeelsleutel. U wordt hier te zijner tijd over geïnformeerd.

 

De commissie

Aanvraag formulieren:

Algemene richtlijnen voor het aanvragen en toekennen van bijdragen_2019 (1)
Word – 172.3 KB 37 downloads
Brief verenigingen_2019
Word – 171.4 KB 39 downloads
Rommelmarkt_Aanvraagformulier 2019-def
Word – 194.5 KB 23 downloads